Hoe om te gaan met conflicten?

Hoe om te gaan met conflicten?

Waarschijnlijk herken je je wel in een van deze situaties:Hoe om te gaan met conflicten?

  • Er moeten vernieuwingen ingevoerd worden en je merkt dat je team niet wil of tegen gaat werken.
  • De resultaten blijven achter en je daar met je team op wordt aangekeken,
  • Onderlinge conflicten in een groep leiden tot het traineren van werkzaamheden,
  • Er is géén of onvoldoende samenwerking,
  • Er is een cultuurverandering wenselijk, maar mensen gaan tegenhangen,
  • Mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling.

Dan  is het tijd voor onderzoek naar en advies over hoe om te gaan met conflicten.

Advies over hoe je omgaat met conflicten

In een vrijblijvend gesprek onderzoeken we wat de meest passende aanpak is voor deze vraagstukken. Wij geloven er in dat ieder individu wil leren en ontwikkelen om verder te komen in het leven. Bedrijven zijn afhankelijk van de inzet van hun mensen. Het bedrijf en het individu hebben elkaar dus altijd nodig in de zoektocht naar de oorzaak van blokkades.

Ons advies richt zich op het ontdekken en opheffen van die blokkades en de ondersteuning en de vorm die daar bij past. Om het probleem helder te krijgen gaan we gesprekken aan met zowel leidinggevenden als medewerkers. De ervaring leert ons dat die verkennende gesprekken het begin zijn van de oplossing.

Als de wederzijdse klik er is bepalen we in gezamenlijkheid een plan van aanpak met een resultaatsverplichting en een daarbij behorend tijdspad.

Uiteraard geldt wat voor bedrijven geldt ook voor families, verenigingen, gezinnen, relaties, kortom voor alle vormen van samenwerking.

Herken je iets van bovenstaande vraagstukken neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP ← Terug