Naar onze mening is het versterken van vakmanschap nodig om mensen de gelegenheid te bieden om zinvol werk te verrichten en de prestaties van de organisatie als geheel te verbeteren. Wij zetten het versterken van kracht en beweging bij vakmensen zelf centraal. Vakman ben je door het beroep dat je uitoefent volgens de regels van het vak en daarnaast heb je improvisatie- en creatieve vaardigheden ontwikkelt. Vakmanschap is meesterschap als je ook jezelf inbrengt, dat wil zeggen: je vermogen om continue die resultaten tot stand te brengen in het leven, die werkelijk belangrijk voor je zijn. Het streven om steeds te blijven leren is kenmerkend. Dat streven is het basisprincipe van de lerende organisatie die klant, burger, bewoner, patiënt of cliënt centraal stelt. Het betekent dat men zijn leven benadert als een schepping, als iets wat men creëert in plaats van als iets wat men ondergaat (1992: Peter Senge, de vijfde discipline). Voor een organisatie betekent dat de kennis, ervaring, het innovatief vermogen, de doe-energie volledig kan worden ingezet. Het gaat om betrokken en bevlogen vakmensen die het verschil maken.

In onze manier van werken staat leren en het ontwikkelen van vakmanschap centraal. Wij geloven in de ontwikkeling van lerende organisaties waarin mensen aanspreekbaar zijn op het resultaat en verantwoordelijkheid nemen voor eigen daden. Doe je wat je moet doen en doe je dat goed is de belangrijkste vraag die alle medewerkers zichzelf moeten stellen. Hierdoor groeit zelfbewustzijn, krijg je zicht op ontwikkelpunten en ga je je eigen leervragen benoemen, die je toetst aan concrete praktijksituaties.

Dit doen we door middel van team- , individuele-, executive- en loopbaan-coaching, supervisie, intervisie, advies, en training. We gebruiken ook e-coaching zodat leren en ontwikkelen een continu proces wordt dat in het dagelijks leven en werken geïmplementeerd wordt.

Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek ervaart u onze manier van werken en naar aanleiding hiervan maken wij een ontwikkeladvies op maat.

“Wees de verandering die je in de wereld wil zien.”

(Mahatma Gandhi)