Intervisie

IntervisieIntervisie

  • Heb je behoefte om met collega’s te sparren ?
  • Wil je alle kennis die je hebt gebruiken ?
  • Wil je je professionele houding verdiepen ?
  • Wil je leren goede vragen te stellen en situaties diepgaander te onderzoeken ?
  • Wil je op eigen kracht komen tot nieuwe inzichten en oplossingen?
  • Wil je leren reflecteren op de eigen normen, waarden en doelstellingen ?
  • Wil je in de dagelijkse praktijk met elkaar in alle openheid je manier van werken bespreken ?

Intervisie ter bevordering van collegiale samenwerking

Het doel  is om vraagstukken in je werksituatie te onderzoeken en je aanpak te verbeteren. Intervisie is het best voor te stellen als een methodisch gesprek met collega’s.

Een intervisie geeft ook inzicht in je eigen manier van leren en problemen oplossen. In elke sessie worden één of meer door de deelnemers zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden grondig bij de kop gepakt. De deelnemer die het vraagstuk inbrengt, wordt geholpen door adviezen van collega’s en kiest daaruit zelf een oplossing.

Intervisie is een strak geregisseerd proces waarin mensen met elkaar bespreken hoe ze hun werk eigenlijk doen. Hierdoor leren ze in korte tijd veel van en met elkaar. Door intervisie kun je persoonlijke ervaringen vertalen naar algemeen geldende principes. Daardoor werk je aan een meer eenduidige en onderbouwde werkwijze.

De beste methode

Wij helpen de groep de juiste methode te kiezen en een stapsgewijze en methodische aanpak te volgen. De begeleidersrol wordt je geleerd door om en om verschillende methodieken zelf te begeleiden.

Resultaat: van goede intervisie krijg je energie en inzicht in eigen handelen en dat van anderen. Je bouwt met elkaar aan vertrouwen om onderlinge verschillen te bespreken. Je leert om buiten je eigen denkraam te denken en ontdekt nieuwe manieren om oude en taaie vraagstukken op te lossen. Je kunt met enige oefening de principes waarmee je in de intervisie vraagstukken oplost ook daarbuiten toepassen.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP ← Terug