Supervisie

SupervisieSupervisie Coaching

  • Wil je kritisch kijken naar je eigen functioneren in je werk?
  • Wil je leren reflecteren?
  • Wil je meer inzicht verwerven in je voelen, denken, en handelen in de uitoefening van je beroep?
  • Wil je je verder bekwamen in het beroep waarvoor je bent opgeleid?
  • Ben je bereid te experimenteren met ander gedrag?
  • Verlang je naar meer verdieping, vreugde en voldoening in je werk?
  • Ben je bereid om concrete praktijkvoorbeelden in te brengen?

Supervisie coaching als professioneel leertraject.

Supervisie coaching is een leertraject waarin mensen die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Het is bij uitstek geschikt voor leidinggevenden, projectleiders, projectmanagers, politiemensen, adviseurs, trainers, coaches, maatschappelijk werkers, onderwijzenden en artsen.

Supervisie helpt je als beginnende beroepsbeoefenaar bij jouw persoonlijke ontwikkeling en jou als ervaren werker om je professionele niveau van werken te verdiepen. Het verhoogt je effectiviteit van werken en je voorkomt dat je werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out. Supervisie vindt plaats in kleine groepjes of individueel onder leiding van een supervisor. Door in een groep te werken leer je om elkaar te coachen en te bevragen.

Aanbod : we organiseren met regelmaat supervisiegroepen waaraan je deel kan nemen vanuit je eigen beroepsgroep of  organisatie. Als je het juist leuker vindt om met mensen vanuit andere beroepsgroepen of organisaties te leren en ontwikkelen is dit ook mogelijk.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP ← Terug