Teamcoaching

TeamcoachingTeamcoaching

  • Is er gebrek aan onderling vertrouwen in je team?
  • Is de onderlinge communicatie in je team niet optimaal?
  • Lukt het niet om de beoogde doelstellingen met je team te behalen?
  • Zijn er langdurige, niet uitgesproken conflicten in je team?
  • Ben je bezig met de opbouw van een nieuw team?
  • Wil je je team een nieuwe boost geven?

Via teamontwikkeling naar een zelflerende organisatie.

Door middel van interviews met leidinggevende en individuele medewerkers onderzoeken we of het probleem van de leidinggevende ook het probleem van de medewerkers is en of het probleem ook door het team als een probleem wordt ervaren. We maken een inventarisatie en analyse van de resultaten van de interviews. Vervolgens gaan we samen onderzoeken wat de oorzaken zijn van het feit dat de leidinggevende en zijn/haar team het probleem niet konden oplossen in de onderlinge samenwerking. We gaan commitment en betrokkenheid ontwikkelen waardoor er ruimte voor gezamenlijk leren ontstaat.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: gezamenlijkheid creëren in de definitie van de probleemstelling; zowel leidinggevende als medewerkers laten nadenken over hun eigen team rol en onderliggende waarden en overtuigingen, talenten en het effect van hun gedrag in de samenwerking en op de resultaten.

Resultaat:

We maken gezamenlijk een plan van aanpak. Doel hiervan is dat de leidinggevende en zijn/haar team gaan leren om hun eigen uitdagingen aan te pakken  en zo een lerende organisatie, een zelfsturend team te worden waar ieder eigen verantwoordelijkheid neemt, zelf-reflecterend vermogen ontwikkeld, elkaar aanspreekt en uitdaagt met respect voor elkaar en de omgeving.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP ← Terug